1998-99 Skybox Molten Metal Heavy Metal Fusion Titanium #30F - Tim Thomas