2012 Elite Extra Edition Elite Series #9 - Corey Seager