2012 Elite Extra Edition Elite Series #8 - Byron Buxton