2012 Elite Extra Edition Elite Series #17 - Mike Zunino