2012 Bowman Chrome Prospects #BCP209 - David Freitas