2012 Bowman Chrome Orange Refractor #52 - Norichika Aoki /25