2011 Topps Ticket to Toppstown #TT-48 - Troy Tulowitzki