2011 Topps Ticket to Toppstown #TT-47 - Dustin Pedroia