2011 Topps Ticket to Toppstown #TT-32 - Giancarlo Stanton