2011 Topps Diamond Duos Series 1 #DD-TR - Frank Thomas, Manny Ramirez