2011 Bowman Chrome Prospects #BCP189 - Erasmo Ramirez