2011 Bowman Chrome Futures Refractor #3 - Jameson Taillon