2011 Bowman Chrome Futures Refractor #19 - Jesus Montero