2010 Bowman Chrome Refractor #198 - Giancarlo Stanton