2007 Fleer Ultra Strike Zone #SZ-RH - Roy Halladay