2006 Just Minors Just Autographs Autographs [Autographed] #52 - Erick San Pedro