2005 Playoff Prestige Xtra Bases Green #121 - Sammy Sosa /50