1998 Flair Showcase Row 0 Legacy Collection #85 - Pedro Martinez /100