1998 Flair Showcase [???] #85 - Pedro Martinez /100