1997 Flair Showcase Legacy Collection Row 1 #30 - Tim Salmon /100