1984 Donruss - [Base] #311 - Ryne Sandberg [BGS 9.5]