1981 All-Star Game Program Inserts #RIHE - Rickey Henderson