1971 Topps Tattoos #N/A - Chris Cannizzaro [PSA 8]