1969 Topps Deckle Edge #5 - Jim Fregosi [Good to VG‑EX]