1964 Topps #4 - Whitey Ford, Camilo Pascual, Jim Bouton